Общи положения

www.LUDLUK.com е интернет страница, която представлява търговски център за интернет търговия.Създател и собственик на страницата е фирма „Людмил Луканов“ ЕТ. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на резервни части за селскостопански и пътнотранспортни машини, чрез интернет мрежата по индивидуална поръчка.

Предлаганите продукти са внесени директно от Продавача. Те са произведени от фирми, с кото той има дългогодишни търговски взаимоотношения. Продуктите притежават по правило сертификат за произход и технически паспорт. На снимките те са показани в натурален вид с цел да се получи реална представа за качествата им.

Фирма „Людмил Луканов“ ЕТ притежава всички запазени марки. Фирмата има право да променя, допълва и корегира сайта, без да уведомява своите Потребители.

Съдържанието на сайта www.LUDLUK.com не може да бъде възпроизвеждано без писменото съгласие на неговия собственик.

НАЧИН НА РАБОТА

Описаният начин на работа има за цел да покаже последователността от действия, които трябва да се направят от Потребителя, за да може да му бъде доставен избрания продукт.

 1. Потребителят влиза в сайта, разглежда предлаганите Продукти.

 2. Осъществява пряк контакт с фирма „Людмил Луканов“ ЕТ на посочените в бутон АДРЕСИ телефони, или Е-майл и се информира за текущата цена на избраните Продукти, начина на плащане, възможностите за доставка на желаното място и всичко необходимо, за да може да направи своя избор.

 3. Заявява своята ПОРЪЧКА на същите АДРЕСИ , писмено по Е-майл, или устно по телефона. Получава ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

 4. Поръчката се получава, или от най-близкия офис на спедиторска фирма „ЕКОНТ“, или на изрично посочения от Потребителя адрес.

 5. Поръчката съдържа:

  1. Име на стоката.Количество.

  2. Имена на Заявителя, телефон. Или име на фирмата, адрес, МОЛ, ЕИК.

  3. Населено място за получаване. Адрес / при доставка на адрес /.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. В брой на спедиторската фирма при получаване на продукта.

 2. По банков път, след устно договаряне между Продавач и Потребител по време на заявяване на Поръчката.

ДОСТАВКА

 1. Всички Поръчки се доставят от спедиторкска фирма „ЕКОНТ“, или друг спедитор изрично пожелан от Потребителя.

 2. Срок на доставка – един работен ден след приемане на Поръчката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава резервни части за селскостопански и пътно-транспортни машини от Сайта, по реда и при условията посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка. Потребителят има право на доставка на заявените продукти на посочения адрес на доставка, след заплащане на продажната цена по реда указан в частта ДОСТАВКА.

Продавачът има право да променя реда и съдържанието на сайта , както и цените на продуктите в него. Продавачът се задължава да предостави продуктите на потребителя на договорената цена, независимо от настъпилите в последствие промени в нея. Продавачът е задължен да изпълни заявката в рамките на регламентрания срок от един работен ден след потвърждаване на поръчката.

ФИРМА „ЛЮДМИЛ ЛУКАНОВ“ ЕТ ГАРАНТИРА ПЪЛНА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РЕКЛАМАЦИЯ

Копувач напрвил поръчка може да откаже получаването й в случай, че е на лице несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Копувачът може да упражни правата си по чл. 55 ал. 1 от ЗЗП и да върне стоката в 7 дневен срок от получаване при условие, че тя има същия вид, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са регламентирани в Закона за защита на потребителя.

МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Всеки клиент може свободно да изразява своите мнения и препоръки на Е-меил адрес: ludluk@mb.bia-bg.com .

Фирма „Людмил Луканов“ уверява, че ще се отнесе с внимание към тях. Препоръките, които могат да подобрят качествата на сайта ще бъдат отразени в следващити версии на продукта.

ДЕФИНИЦИИ

Продавач - фирма „Людмил Луканов“ ЕТ, или опълномощено от нея официално лице.
Потребител - всяко лице, или фирма направило Поръчка и получило Потвърждение за нея.
Поръчка - обявените от Потребителя списък от стоки , заедно с необходимите данни обезпечатащи доставката.
Услуги - всички дейности осъществявани от фирма „Людмил Луканов“ ЕТ по повод предлагане,продажба и доставка на продуктите от сайта.
Доставчик - спедиторската фирма извършваща транспортната услуга.
Цена на стоката - сумата, която Потребителя плаща при получаване на поръчката, без да бъдат отчетени разходите на спедиторската фирма за транспорт и доставка.

ЦЕНАТА НА СТОКАТА Е С ВКЛЮЧЕН ДДС.


нагоре

Copyright © 2011-2012 LUDLUK. All rights reserved. Design Dimidesign продукти